Welkom bij de QuickScan!

Deze QuickScan is bedoeld om u als werkgever snel inzicht te geven in hoe uw organisatie scoort op de kwaliteit, productiviteit en inzetbaarheid van uw werknemers. De uitkomsten zeggen iets over dit moment, maar ook zeker iets over de toekomst.

Na het invullen van de vragen ziet u waar op korte termijn de meeste winst valt te behalen, de zogenaamde quick wins. Uw antwoorden zijn uitsluitend voor uzelf bedoeld en blijven anoniem. Hoewel de quickscan natuurlijk globaal van karakter is, geeft ze voldoende richting voor verdere verdieping en verbetering.

Oké, laten we beginnen

Gezondheid

Start
1. Gezondheid

Kunnen uw medewerkers voldoen aan de lichamelijke eisen die het werk stelt?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet
2. Gezondheid

Kunnen uw medewerkers voldoen aan de geestelijke eisen die het werk stelt?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet
3. Gezondheid

Hoe beoordeelt u de gezondheid/energie/fitheid van werknemers?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet

Vakkennis & Vaardigheden

1. Vakkennis & Vaardigheden

In welke mate beschikken medewerkers over kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van hun huidige functie?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet
2. Vakkennis & Vaardigheden

In welke mate worden de talenten en capaciteiten van medewerkers benut?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet
3. Vakkennis & Vaardigheden

Hoe beoordeelt u de uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers binnen uw organisatie?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet

Motivatie & Betrokkenheid

1. Motivatie & Betrokkenheid

Hoe beoordeelt u de tevredenheid van de medewerkers?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet
2. Motivatie & Betrokkenheid

Hoe beoordeelt u de betrokkenheid van de medewerkers bij het werk?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet
3. Motivatie & Betrokkenheid

Hoe beoordeelt u de betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet

Werk-/ privébalans

1. Werk-/ privébalans

In welke mate zijn medewerkers in staat werk- en privétaken te combineren?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet
2. Werk-/ privébalans

Hoe zit het met de financiële situatie van medewerkers?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet
3. Werk-/ privébalans

In welke mate kunnen medewerkers (mantel)zorgtaken combineren met hun werk?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet

Persoonlijk leiderschap medewerkers

1. Persoonlijk leiderschap medewerkers

In welke mate nemen medewerkers verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet
2. Persoonlijk leiderschap medewerkers

In welke mate nemen medewerkers verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet

Veranderbereidheid medewerkers

1. Veranderbereidheid medewerkers

Wat vindt u van de veranderingsbereidheid van medewerkers?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet
2. Veranderbereidheid medewerkers

In welke mate zijn medewerkers in staat om te gaan met veranderingen?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet
1. Cultuur

Hoe beoordeelt u de onderlinge samenwerking van uw personeel?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet
2. Cultuur

Is er sprake van een ‘aanspreekcultuur’?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet
3. Cultuur

Wordt er tussen medewerkers en leidinggevenden gesproken over inzetbaarheid(sproblemen)?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet

Toekomstige inzetbaarheid medewerkers

1. Toekomstige inzetbaarheid medewerkers

Kunnen uw medewerkers in de toekomst (3-5 jr) voldoen aan de fysieke eisen die het werk stelt?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet
2. Toekomstige inzetbaarheid medewerkers

Kunnen uw medewerkers in de toekomst (3-5 jr) voldoen aan de eisen qua vakkennis en vaardigheden?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet
3. Toekomstige inzetbaarheid medewerkers

Verwacht u dat medewerkers in de toekomst (3-5 jr) voldoende kunnen presteren?

helemaal niet/slecht/zeer weinig helemaal/uitstekend weet ik niet

Uitkomsten Quickscan DI

Heel goed, dat u de QuickScan hebt ingevuld!

Hieronder vindt u de uitkomsten. Ze zijn globaal van aard en geven een overzicht van uw situatie. Via het plus-icoontje krijgt u meer uitleg bij elk onderdeel. U kunt de resultaten naar uzelf toesturen, de test opnieuw invullen of een lijst met alle quick wins downloaden.
 

Groen

Ga hier vooral zo mee door!

Geel

Indien wenselijk kunt u hier extra aandacht aan besteden

Rood

Hier kunt u op korte termijn de meeste winst behalen (urgent)

De score is gebaseerd op de benchmark opgesteld door TNO.

Zoek je een sparringpartner naar aanleiding van de uitslag?
Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan met een van onze adviseurs, of vind een gekwalificeerde specialist op het gewenste gebied.

Wat kun je doen?

 • Maak een paar scenario’s op basis van markt, organisatie en personeelsontwikkeling (o.a. personeelsplanning). Wat gebeurt er als ik niets doe, waar heb ik invloed op en wat zijn de verwachte effecten.   
 • Betrek de medewerkers bij de toekomstbeelden en vraag hen wat ze nodig hebben daar in te passen
 • Kijk naar subsidiemogelijkheden
 • Als je het niet weet: 
  • ook hier helpt een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek in combinatie met duurzame inzetbaarheidsscan(DIX)*

Wat kun je doen?

 • Geeft voorbeeldgedrag van het gedrag dat je wilt zien bij je medewerkers
 • Geef expliciet aan wat voor organisatie je wilt zijn
 • Geef open, met respect feedback aan medewerkers
 • Organiseer ‘het goede gesprek’ tussen medewerker en leidinggevende
 • Leer leidinggevenden dat ook te doen (voorbeeldgedrag, feedback geven, het goede gesprek) of laat ze een leiderschapsprogramma volgen
 • Als je het niet weet: 
  • doe een onderzoek binnen je organisatie over de beleving van de cultuur

Wat kun je doen?

 • Denk na over de ontwikkelingen van je organisatie, waar gaat het naar toe? Veelal heb je hier hulp bij nodig: intern zijn dat je kartrekkers, maar ook leveranciers, onderzoek bij klanten, brancheorganisaties of een extern adviseur met ervaring in de branche.
 • Vraag hoe medewerker zichzelf en de organisatie zien over 5 jaar
 • Communiceer erover met je medewerkers
 • Betrek ze vroegtijdig bij veranderprocessen
 • Zet ‘kartrekkers’ in om de groep die moeilijk meekan in beweging te krijgen
 • Soms is het nodig om een loopbaancoach in te zetten bij medewerkers als blijkt dat ze niet met veranderingen mee kunnen of willen gaan.
 • Als je het niet weet: 
  • zet een duurzame inzetbaarheidsscan (DIX)* in

Wat kun je doen?

 • Aandacht voor persoonlijke aspecten in de functioneringsgesprekken
 • Stimuleer persoonlijk leiderschap door medewerkers voortdurend te vragen wat zij willen i.p.v. zelf aan te geven (ook al is de uitkomst niet precies wat je wenst)
 • Als je constateert bij een medewerker dat er onvoldoende persoonlijk leiderschap is, is het aan te bevelen om een coach in te schakelen.
 • Er zijn ook cursussen persoonlijk leiderschap voor medewerkers
 • Als je het niet weet: 
  • zet een duurzame inzetbaarheidsscan (DIX)* in

Wat kun je doen?

 • Let op signalen (veel frequent ziekteverzuim, veel verlofaanvragen, fouten die niet bij de persoon passen, vragen om voorschotten, loonbeslagen)
 • Faciliteer in tijd of (externe) hulp; mantelzorg, laaggeletterdheid
 • Heb veel aandacht voor het welzijn van de medewerkers en hun thuissituatie, laat het blijken
 • Maak zaken bespreekbaar in een veilig gesprek
 • Zet een budgetcoach in, wanneer dat nodig is
 • Geef de medewerkers regelruimte
 • Als je het niet weet: 
  • Loop rond in je organisatie en gebruik je oren, ogen en intuïtie en stel open vragen aan medewerkers hoe het gaat, wat heb de medewerker nodig heeft, hoe je kun helpen etc..
  • Doe een medewerkers tevredenheidsonderzoek

Wat kun je doen?

 • Geef gericht en specifiek complimenten, niet in het algemeen
 • Houd informele personeelsbijeenkomsten (lunch, bedrijfsuitjes, feestjes)
 • Neem medewerkers goed mee in hun bijdrage aan het bedrijf, geef hun meerwaarde aan
 • Zorg voor een open en collegiale sfeer
 • Geef veel verantwoordelijkheid en autonomie bij de medewerkers, zo stimuleer je eigenaarschap
 • Geef eens een andere invulling aan het werkoverleg door medewerkers zelf de agenda te laten bepalen
 • Laat medewerkers zelf eens iets organiseren
 • Laat je waardering blijken, laat resultaten zien, wees zichtbaar trots
 • Initieer een ideeënbus en laat zien wat je ermee doet
 • Als je het niet weet: 
  • Loop rond in je organisatie en gebruik je oren, ogen en intuïtie en stel open vragen aan medewerkers hoe het gaat
  • Toon oprechte belangstelling
  • Doe een medewerkers tevredenheidsonderzoek

Wat kun je doen?

 • Organiseer taakroulatie, interne of externe stage mogelijkheden
 • Persoonlijk opleidingsbudget samenstellen
 • Ga in gesprek met medewerkers over hun huidige inzetbaarheid, wensen en toekomstbeelden
 • Werk met buddy’s voor kennisoverdracht bijvoorbeeld i.c.m. nieuwe werkzaamheden
 • Bekijk of er subsidiemogelijkheden zijn om medewerkers (bij) te scholen
 • Betrek leveranciers van machines of software bij cursussen
 • Als je het niet weet: 
  • Zorg voor goede reviews van klanten over hun beleving van de geleverde producten en diensten
  • zet een duurzame inzetbaarheidsscan (DIX)* in

Wat kun je doen?

 • Voorkom stilzitten, blijf in beweging 
 • Maak gebruik van apps als zelfhulpprogramma
 • Vraag eigen collega’s voor het geven van een workshop, bijv. over de overgang
 • Stimuleer gezond eten door gratis fruit aan te bieden
 • Hang een lijstje op bij het koffieapparaat waarop staat hoeveel calorieën de verschillende koffiesoorten bevatten 
 • Organiseer een wandelchallenge (bijvoorbeeld samen de km’s lopen van een voetreis naar…)
 • Collega’s nemen elkaar mee in hun sportbeoefening
 • Bekijk of roosters/werktijden aan te passen zijn zodat medewerkers kunnen sporten
 • Overweeg om een fiets van de zaak (fiscaal vriendelijk) mogelijk te maken binnen de arbeidsvoorwaarden
 • Geef het goede voorbeeld met voeding, beweging
 • Spreek medewerkers aan over afwisseling van werkhouding, werk- en rusttijden
 • Als je het niet weet: 
  • bied actief een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan
  • doe een vitaliteitsscan
Terug naar de website www.duurzameinzetbaarheidnoord.nl
Sluit je aan bij onze LinkedIn-groep